De Hoege Woeninck

Stichting voor genealogisch onderzoek naar de familie Hogewoning

(Hoogewoning - Hoogewooning - Hoogewoonink - Hoogevonink - Hoogevoonink)

1994-2021

 

 

Snel naar: 

Terug naar de Hoege Woeninck, genealogie van de familie Hogewoning 

1575-2010

Duizend kussen. Het leven van een Haagse dienstbode aan de hand van nagelaten prentbrief kaarten uit de periode 1909-1916
klik op de afbeelding klik op de afbeelding

 

Stichting De Hoege Woeninck werd opgericht op 23 november 1994 in Rijnsburg. De stichting stelt zich ten doel onderzoek te doen naar naamdragers Hogewoning (en spellingvarianten). De naam van de stichting verwijst naar een boerderij annex herberg die vanaf 1561 in Vlaardingerambacht heeft gestaan. Hoogstwaarschijnlijk is de naam Hogewoning hiervan afgeleid. In september 1995 is het boek Terug naar de Hoege Woeninck, genealogie van de familie Hogewoning gepubliceerd. Op 16 april 2011 is de geheel herziene, tweede uitgave van het boek verschenen, getiteld Terug naar de Hoege Woeninck 1575-2010. De activiteiten van de Stichting zijn per 8 december 2021 beŽindigd. 

Klik hier voor het laatste nieuws. 

 

De eerste generaties

Familiebijeenkomsten

Opsporing verzocht

Verspreiding in de 20e eeuw

Genealogisch onderzoek

Index familienamen partners

 

De eerste generaties

De geschiedenis van de familie begint in Rotterdam. De stamvader heette Dirk Janszoon. Hij was bezemmaker en zijn naam duikt op in een notariële akte uit 1604.Omdat hij toen al meerderjarig was (tenminste 25 jaar) moet hij vóór het jaar 1580 geboren zijn. Dirk Janszoon heeft zelf de naam Hogewoning niet gevoerd. Hij had drie kinderen: één zoon en twee dochters. Zoon Pieter Dirkszoon, ook een bezemmaker, ondertekende vanaf 1629 met de naam Hochwooning

         

 

 

Tenminste drie van de zeven zonen van Pieter Dirkszoon waren net als hun vader bezemmaker. Twee van hen, Jan en Cornelis, trokken naar Leiden. Jan trouwde er met de weduwe van een bezemmaker en bleef kinderloos. Cornelis trad driemaal in het huwelijk. Uit zijn tweede echt overleefden twee kinderen hun jeugd: Cornelis en David. Cornelis vertrok in 1692 als matroos naar Indië. Hij overleed kinderloos in het hospitaal te Batavia.

 

 

David trouwde in 1704 te Rijnsburg en kocht daar een huis in het dorpscentrum, aan de Vliet. Van hem stammen alle thans levende dragers van de naam Hogewoning af. David's eerste vrouw, Lijsbeth van Rijn, overleed in het kraambed. Hij hertrouwde Elisabeth Kromhout, uit een bekend Rijnsburgs geslacht. Bij haar kreeg David Hogewoning zeven kinderen; vier dochters en drie zonen: Cornelis, Pieter en Willem. Via dit drietal lopen alle afstammingslijnen naar de latere generaties.


Verspreiding in de 20e eeuw

De volkstelling van 1947 wijst uit dat van alle gemeenten in Nederland, er in Rijnsburg de meeste dragers van de naam Hogewoning woonden. In totaal komt in deze volkstelling 488 maal de naam Hogewoning en varianten voor, als volgt verdeeld:

Schrijfwijze
Hogewoning
Hoogewoning
Hoogewooning
Hoogewoonink
Ho(o)genwoning
Totaal

Aantal
383
41
4
58
2
488
Percentage
78.5
8.4
0.8
11.9
0.4
100

 

Rijnsburg telde in het jaar van de volkstelling 139 naamdragers Hogewoning, ofwel 29% van het totaal, gevolgd door Den Haag met 75 naamdragers (15%). Daarop volgt Amsterdam, waar er 58 woonden (12%), Oegstgeest met 27 naamdragers (6%) en Katwijk met 25 (6%). Dit betekent dat tenminste 40% van de Hogewoningen in 1947 in of in de directe omgeving van Rijnsburg woonde. Rijnsburg telde destijds zo'n 5500 inwoners, zodat de Hogewoningen 2,5% van de bevolking uitmaakten. Hedentendage woont nog altijd een aanzienlijk aantal Hogewoningen in of rond het Zuidhollandse Rijnsburg.


Familiebijeenkomsten

In april 1994 vond in de Voorhof te Rijnsburg de eerste bijeenkomst van de Hogewoningen plaats, waaraan bijna driehonderd mensen deelnamen. Op deze bijeenkomst kon worden kennis gemaakt met de Werkgroep Genealogie Hogewoning. Ook konden de eerste resultaten van het genealogisch onderzoek worden bekeken. In september 1995 volgde een tweede bijeenkomst die geheel in het teken stond van de publicatie van het boek 'Terug naar de Hoege Woeninck, genealogie van de familie Hogewoning'. Op zaterdagmiddag 27 september 1997 heeft de derde bijeenkomst in Rijnsburg plaatsgevonden. Thema van deze middag was de emigratie van Hogewoningen in deze en de vorige eeuw. Op deze middag is het verhaal verteld van gezinnen die Nederland achter zich lieten om elders een bestaan op te bouwen. Emigranten uit Canada en nazaten van emigranten uit de Verenigde Staten hebben op de bijeenkomst het woord gevoerd. De vierde bijeenkomst vond plaats op 15 april 2000 in Rijnsburg. De vijfde bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 september 2002. Op 24 september 2005 kwamen de Hogewoningen voor de zesde maal bijeen in de Voorhof in Rijnsburg. De zevende bijeenkomst was op 27 september 2008. Zie de nieuwspagina voor enkele impressies. 
 

Rijnsburg 15 april 2000: Leden van de werkgroep beantwoorden vragen van het publiek


Genealogisch onderzoek
Met de publicatie van het familieboek in september 1995 is het onderzoek naar de naamdragers Hogewoning niet afgesloten. Sinds het verschijnen van het boek zijn tal van kwesties onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van de stichting, getiteld 'Berichten van de Hoege Woeninck'. De veelheid aan materiaal die dat heeft opgeleverd, was aanleiding voor een tweede uitgave van de genealogie Terug naar de Hoege Woeninck (1575-2010)
Een aantal vragen is echter tot op heden onbeantwoord gebleven. Deze vragen zijn opgenomen in onze rubriek 'Opsporing verzocht'.

 

 

 

 

Top van de pagina

Informatie opvragen

Terug naar homepage