Nieuwspagina

Nieuw boek uitgegeven door Stichting De Hoege Woeninck

geplaatst april 2016

 

In 1916 overleed Corrie Hogewoning, 24 jaar oud, in Den Haag aan tuberculose. Ze was een dienstmeisje en had verkering met Louis Berkelaar. De twee stuurden elkaar prentbriefkaarten. Die waren er in vele vormen. Ze werden verzameld en bleven soms bewaard. Zo ook die van Corrie. Over haar verzameling verscheen onlangs het boek Duizend kussen; het leven van een Haagse dienstbode in de periode 1909-1916 geschreven door Leo Kindt en Frank Hoogewoning en uitgegeven door Stichting De Hoege Woeninck.

Het boek bevat een beschrijving van de collectie en een reconstructie van het leven van Cornelia (Corrie) Hogewoning, geboren in Den Haag in 1890: haar familierelaties, haar leven als dienstbode in voorname Haagse huizen, haar liefdesrelatie met gemobiliseerd militair korporaal Ludovicus Nicolaas Adrianus (Louis) Berkelaar en haar worsteling met de ziekte tuberculose (tbc). Naast human interest en biografische informatie bevat het boek ook historische informatie: over Den Haag, over wat het betekende om als dienstmeisje de kost te verdienen, over de algehele mobilisatie van de strijdkrachten vanwege de oorlogsdreiging en over de tbc-bestrijding. De lezer maakt kennis met enkele van Corries ‘werkgevers’ zoals de bekende Haagse boekhandelaar en uitgever F.J. Schanenkamp (Piet Heinstraat), de longarts dr. A.H. Haentjens (Surinamestraat) en notaris Boucher (Juliana van Stolbergstraat). Ook komen de namen voorbij van collega-dienstmeisjes, zoals Anna Box, Antonia de Heus en Jenneke Rooijens, en van Corries broers en zusters. Alle namen zijn opgenomen in een personenregister achter in het boek.

De periode 1900-1920 geldt onder verzamelaars als de Gouden Tijd van de prentbriefkaart. Miljoenen exemplaren zijn er over de wereld gegaan, in allerlei vormen: vakantiekaarten, wenskaarten, cartoons, fotokaarten, erotische afbeeldingen. De prentbriefkaart was populair voor korte, snelle berichten in een tijd dat telefoon en email niet bestonden en de post nog meermalen per dag werd bezorgd. Eén nadeel: wat je op de kaart schreef kon door vreemden worden gelezen. Dat kan vervelend zijn, zeker voor een inwonende dienstbode en een in de kazerne verblijvende militair. Corrie en haar vrijer, en ongetwijfeld anderen in die tijd, hadden daar iets op gevonden. Hun geheime liefdesboodschappen schreven ze in kleine letters onder de postzegel. “Duizend kussen”, “Lieveling mijn hart klopt” en “Ik kom donderdag om 12 uur”. Allemaal berichten, die pas leesbaar werden als de postzegel was verwijderd.

Het boek is in een beperkte oplage verschenen en verkrijgbaar via De Hoege Woening. Het is raadpleegbaar in de bibliotheek van het Haags Gemeenterachief, het Centraal Bureau voor de Genealogie en de Koninklijke Bibliotheek. 

 
Familiebijeenkomst 14 maart 2015

geplaatst februari 2015

Jubileum familiebijeenkomst Hogewoning

op zaterdag 14 maart 2015 in De Voorhof te Rijnsburg

van 13.30 tot 17.30 uur (zaal open 13.00 uur)

met als thema: Kopstukken uit 25 jaar familieonderzoek

De toegangsprijs voor deze bijeenkomst is € 10,00 per persoon, te betalen bij binnenkomst. Dit bedrag is inclusief koffie, een drankje en een hapje. Bovendien geeft elk toegangsbewijs recht op aankoop van een familieboek ter waarde van € 57,50 voor slechts € 25,00 zolang de voorraad strekt (op=op). Aanmelden per email aan: de.hoege.woeninck@xs4all.nl o.v.v. het aantal personen. 

Kopstukken uit 25 jaar familieonderzoek is het thema van deze jubileumbijeenkomst. Het programma is als volgt. Om 13.30 uur zal voorzitter Jan Hogewoning de bijeenkomst officieel openen. Dan zal Agnes Korebrits-van Egmond (ééntje van de Piemer en de Bok) vertellen over haar onderzoek naar Rijnsburgse bij- en scheldnamen en dan natuurlijk vooral die van Hogewoningen en aanverwanten. Marcel Hoogewoonink laat u vervolgens kennismaken met een kleurrijke naamgenoot, met recht een 'kopstuk' uit de familiegeschiedenis en Frank Hoogewoning zal zijn licht laten schijnen over 'het raadsel van Cornelis Hogewoning'. Tussendoor is er steeds uitgebreid gelegenheid om de laatste familienieuwtjes met elkaar te delen onder het genot van een drankje en een hapje, en om te kijken naar de film Familieportret, beelden uit het archief van De Hoege Woeninck. Het programma wordt afgesloten met een panel. Voorzitter Jan Hogewoning zal dan enkele familieleden ondervragen over hun persoonlijke ervaringen met De Hoege Woeninck.

   
25 jaar familieonderzoek Hogewoning / negende familiebijeenkomst op 14 maart 2015

geplaatst 30 maart 2014

 
Driedubbel jubileum 
In april 2014 is het 20 jaar geleden sinds de eerste bijeenkomst van de familie Hogewoning in de Voorhof in Rijnsburg. In november van 2014 bestaat Stichting De Hoege Woeninck 20 jaar. Het onderzoek naar de naamdragers Hogewoning ging echter al eerder van start: in 1990. Dat betekent dat in 2015 het 25-jarig jubileum kan worden gevierd. De twee belangrijkste wapenfeiten van dit onderzoek zijn natuurlijk het familieboek uit 1995 en de in 2011 verschenen, geheel herziene uitgave van dit boek, onder de titel Terug naar de Hoege Woeninck (1575-2010). Maar ook de twee à driejaarlijkse familiebijeenkomsten mogen niet onvermeld blijven. Er zijn er inmiddels niet minder dan acht geweest.

Stichting De Hoege Woeninck wil dit alles natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want, er is nog volop belangstelling voor het wel een wee van naamdragers Hogewoning (en varianten). Daarom is er opnieuw een familiebijeenkomst gepland en wel op zaterdagmiddag 14 maart 2015 in Rijnsburg. Het thema van de bijeenkomst is "25 jaar familieonderzoek". De Stichting gaat binnenkort van start met het bedenken van een aantrekkelijke invulling van de bijeenkomst, maar in elk geval zal er weer volop gelegenheid zijn voor ontmoeting en voor het uitwisselen van de laatste wetenswaardigheden van de familie. 

 
8e familiebijeenkomst en presentatie nieuw familieboek Hogewoning

geplaatst 6 april 2011

 
Stichting De Hoege Woeninck publiceert een nieuw familieboek tijdens haar achtste bijeenkomst voor mensen met de naam Hogewoning (of varianten) en belangstellenden op zaterdag 16 april 2011 in De Voorhof in Rijnsburg.

Met je neus in een boek
De middag staat in het teken van het nieuwe familieboek Terug naar de Hoege Woeninck (1575-2010) en heeft als motto: Met je neus in een boek. Het gaat daarbij om een tweede, geheel herziene editie van de genealogie uit 1995. Het (voorlopige) programma van de middag is als volgt. Om 13.30 uur zal voorzitter Jan Hogewoning de bijeenkomst openen. Daarna is het tijd voor koffie met wat lekkers en is er voor iedereen de gelegenheid om bij te praten. Vervolgens is het woord aan Frank Hoogewoning. Hij zal een aantal aspecten van het nieuwe boek belichten aan de hand van twee vragen: wie staan er met hun neus in dit boek en wat word je wijzer als je je neus in dit boek steekt? De bezoekers hoeven niet passief te luisteren, maar mogen actief deelnemen …Dan is het weer tijd voor een drankje en een hapje en voor de presentatie en verkoop van het nieuwe familieboek. De middag wordt afgesloten met de vertoning van een film.

Aanmelden/bestellen
De nieuwe genealogie Hogewoning is vanaf 16 april 2011 te koop voor € 49,50 voor donateurs en € 57,50 voor niet-donateurs (excl. 7,95 verzendkosten binnen NL). Afhalen in Rijnsburg op de familiedag geniet de voorkeur, maar bestellen kan ook bij secretaris Frank Hoogewoning via email: de.hoege.woeninck@xs4all.nl. Ook aanmelden voor de bijeenkomst (entree € 7,50 p.p) kan via dit emailadres.

 
Naar een nieuw familieboek

geplaatst 25 juni 2010

   

Stichting De Hoege Woeninck heeft besloten tot een nieuwe uitgave: een aangevuld en verbeterd familieboek, dat aansluit bij de traditie die we als familie inmiddels hebben, maar dat geheel is aangepast aan de normen van de huidige tijd. Want, alle nieuwe wetenswaardigheden over de naamdragers Hogewoning, Hoogewoning, Hoogewooning en Hoogewoonink die in de afgelopen vijftien jaar zijn verzameld, mogen niet verloren gaan.

Het uitbrengen van een nieuw boek zal veel inspanning vragen om de laatste ontbrekende gegevens boven tafel te krijgen, om nieuwe familieverhalen op te tekenen en om opnieuw beeldmateriaal bijeen te brengen. Dat betekent ook dat in de zomer van 2010 naamgenoten zullen worden benaderd om informatie te geven nodig om de laatste puntjes op de I te zetten.

Zelf alvast nieuwe of ontbrekende gegevens toevoegen of aanvullen mag natuurlijk ook; over uzelf, uw kinderen, uw kleinkinderen, neven, nichten of wie dan ook van de familie Hogewoning. Hoe eerder hoe beter, want het zou sneu zijn als achteraf mensen zichzelf niet terugvinden in het nieuwe boek, terwijl ze dat wel zouden willen. Stuur uw aanvullingen per mail aan: de.hoege.woeninck@xs4all.nl.

Het nieuwe boek zal naar verwachting in het voorjaar van 2011 gereed zijn. Het streven is om het boek te presenteren op een familiebijeenkomst op zaterdag 16 april 2011 in Rijnsburg.

   
Zeer geslaagde 7e familiebijeenkomst 

geplaatst 30 september 2008

 
Op zaterdagmiddag 27 september 2008 heeft de 7e familiedag van de familie Hogewoning plaatsgevonden. Dit keer bestond deze uit een vaartocht van Katwijk aan Zee naar de Haarlemmermeer. Daar werd aangelegd bij een restaurant voor een drankje en een hapje. Een deel van het programma speelde zich hier af. Blijkens de reacties hebben velen de bijeenkomst als zeer geslaagd hebben ervaren; prachtig weer een mooie boottocht en een goed verzorgd programma. Een dag waarop vele ontmoetingen plaatsvonden. Gezien de positieve reacties zal het zeker niet de laatste familiedag geweest zijn.
   
Nieuwe loot aan de stamboom

geplaatst 1 januari 2008

 
Wat we eerder veronderstelden, is inmiddels bevestigd: er wonen inderdaad nakomelingen van Frans Hoogewoonink en Eelkje Petronella Bergsma in Brazilië. In Curitiba, in de staat Parana, om precies te zijn. Dankzij het contact met Ana Hoogevoonink Xavier is het gelukt om een deel van het nageslacht van Frans en Eelkje in kaart te brengen. Ana en haar familieleden, die hun naam tegenwoordig schrijven als Hoogevoonink, stammen af de jongste zoon van het eerder genoemde echtpaar. Bij ons is hij bekend als Willem Hoogewoonink, geboren te Amsterdam op 15 juni 1906. In Brazilië ging hij als Guilherme door het leven. Dat leven moet voor hem vrij hard geweest zijn. Zijn vader Frans stierf in 1915 en zijn moeder Eelkje keerde in 1933 uit Brazilië terug naar haar vroegere woonplaats Hilversum. 

Willem had vier zoons: Orlando, Silvio, Vilson en Dante. Ana Hoogevoonink is een kleindochter van Orlando. Zij en haar familie zijn van plan om op 28 september 2008 te gast te zijn op de 7e familiedag Hogewoning. Omtrent de eventuele nakomelingen van Pietje Hoogewoonink en Franciscus Hoogewoonink hebben we op dit moment nog geen informatie. Helaas heeft nog geen van de aangeschreven personen met de naam Hoogevonink gereageerd op onze brieven, zodat we vooralsnog maar één nieuwe loot kunnen toevoegen aan de Hogewoning-stamboom. 

 
Braziliaanse tak van de familie ontdekt

geplaatst 10 november 2007

 
Het begon allemaal met een mededeling op de weblog van een student die in Sao Paolo een stage volgde. Hij schreef dat er in de omgeving zoveel Nederlandse en Duitse achternamen voorkomen. Als voorbeeld noemde hij de naam van de vriendin van een collega: Ana Hoogewoonink. Deze mededeling wekte onze bijzondere belangstelling, want zoals in ons familieboek valt te lezen, in 1908 emigreerde Frans Hoogewoonink (K 09.82 p. 205/206) met zijn vrouw Eelkje Petronella Bergsma en vier kinderen naar de provincie Parana in Brazilië. Ons familieboek toont hen op een foto gemaakt in Brazilië (p. 206). Ondanks de vele pogingen van familieonderzoeker van het eerste uur en werkgroepslid Frans Hoogewoonink (K 10.97e) en later van zijn zoon Marcel (K 11.97b) was het nooit gelukt om nageslacht van de geëmigreerde Frans Hoogewoonink te vinden. De naam die opdook in het weblog was een eerste aanwijzing dat er wellicht toch nog naamgenoten in Brazilië zijn.

Via de mail kon contact worden gelegd met de betreffende student, inmiddels weer in Nederland, en via hem kwamen we achter het emailadres van Ana Hoogewoonink. Ook kregen we informatie dat zij in Curitiba, de hoofdstad van Parana, zou wonen. Dit laatste gegeven maakte het mogelijk om gericht te gaan zoeken in de telefoonboeken van de betreffende plaats, met als resultaat vijf hits. Opmerkelijk: het gaat hier niet om de naam Hoogewoonink, zoals verwacht, maar om Hoogevoonink (2) en Hoogevonink (3). Verder zoeken op het Internet met behulp van Google leverde vervolgens een lijst op van vijf mensen met de naam Hoogevoonink en acht Hoogevonink. Dit lijkt erop te wijzen dat we te maken hebben met ten minste twee familielijnen. Dit past wel bij het gegeven dat Frans Hoogewoonink twee zonen naliet, te weten Franciscus, geboren Haarlem in 1904, en Willem, geboren in Hilversum in 1906. De eerste naspeuringen en voorzichtige gezinsconstructies wijzen erop dat de namen die we hebben gevonden klein- en achterkleinkinderen van deze beide zonen van Frans Hoogewoonink betreffen. Het speurwerk wordt voortgezet en we houden u op de hoogte!

 
Zesde familiebijeenkomst is een feit

geplaatst 1 november 2005

 

Op 24 september 2005 kwam de familie Hogewoning voor de zesde maal bijeen in de Voorhof in Rijnsburg.  De bijeenkomst stond in het teken van politie en justitie.  Klik hier voor een foto-impressie Na bijna 12,5 jaar is stichting De Hoege Woeninck nog steeds springlevend. Waar andere families het na het uitbrengen van hun familieboek voor gezien hebben gehouden, slaagt de familie Hogewoning erin de belangstelling voor de geschiedenis, in het bijzonder de familiegeschiedenis, levend te houden. De zesde bijeenkomst getuigt hiervan.  "In het voetspoor van Hendrik Hogewoning" was de titel van de lezing waarmee Marcel Hoogewoonink de ruim 100 bezoekers van de reünie in korte tijd liet kennismaken met aspecten van politie en justitie vanaf de 18e eeuw. Het was ook de titel van een tentoonstelling die het geheel omlijstte. Veel bekijks trokken de historische uniformen en objecten van de politie, die welwillend in bruikleen waren gegeven door het Zaans Politiemuseum. De keuze voor dit thema voor de familiedag was ingegeven door de lotgevallen van Hendrik Hogewoning die eind 18e eeuw dienaar van justitie was te Rijnsburg. Voor zover bekend was hij de eerste naamgenoot die koos voor een bestaan in de politiezorg. Relatief veel naamgenoten zijn in zijn voetspoor getreden en kozen voor een baan bij de politie.  Twee eeuwen na dato verscheen Hendrik Hogewoning tijdens het tweede deel van de middag zelf ten tonele. Hij is de hoofdpersoon van de eenakter "Dienaar met hart en ziel". Dit stuk werd voor deze gelegenheid geschreven door Frank Hoogewoning en opgevoerd door de Rijnsburgse toneelvereniging 't Centrum. Dankzij de vertolkingen van deze groep kon het publiek op aangename wijze kennismaken met Hendrik Hogewoning en zijn tijd. Aan het einde van de middag werd het derde supplement op het Hogewoning familieboek gepresenteerd. Geboortes, huwelijken en overlijdens die hebben plaatsgevonden sinds het verschijnen van het familieboek "Terug naar de Hoege Woeninck" zijn hierin verwerkt evenals de resultaten van het voortgaande onderzoek naar de naamdragers Hogewoning. Met dit supplement erbij is het familieboek tien jaar na dato nog steeds up-to-date.  Afgaande op de reacties van de bezoekers is de belangstelling voor het familieonderzoek en de activiteiten van Stichting De Hoege Woeninck nog altijd groot. Tijd dus voor de werkgroepsleden om zich te gaan bezinnen op de volgende bijeenkomst in 2007.
 
Vijfde familiebijeenkomst groot succes

geplaatst op 1 oktober 2002

Op 28 september 2002 is de vijfde familiebijeenkomst Hogewoning gehouden. Deze vond weer plaats in de Voorhof in Rijnsburg.  De bijeenkomst stond in het teken van 400 jaar VOC. 

Klik hier voor een foto-impressie

Deze vijfde bijeenkomst van de familie Hogewoning had een extra feestelijk tintje. De 135 bezoekers kregen een uitgebreide lunch aangeboden. Om alvast in de sfeer van het onderwerp (de VOC) te komen, werd geopend met zeemansliederen uitgevoerd door accordeonist/zanger Rien ter Hal. Na de lunch hield Marcel Hoogewoonink een lezing over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Verschillende aspecten van de VOC werden belicht, waarbij uiteraard ook de banden tussen de VOC en de familie Hogewoning aan bod kwamen.

De relatie tussen de VOC en de familie Hogewoning was ook het thema van het toneelstuk dat werd opgevoerd. De eenakter getiteld ‘Rendez-vous Batavia’ werd speciaal voor de gelegenheid geschreven door Frank Hoogewoning. Het stuk, gebaseerd op historische feiten, vertelt de liefdesgeschiedenis van Pieter Hogewoning, een 18e eeuwse scheepschirurgijn in dienst van de VOC. Het bekende Rijnsburgse toneelgezelschap Centrum tekende voor de regie en de uitvoering. Het stuk wordt binnenkort uitgegeven door Toneeluitgeverij Vink in Alkmaar. 

De bijeenkomst werd omlijst door twee tentoonstellingen, één gewijd aan de VOC in het algemeen, en één met als onderwerp ‘Hogewoning en de VOC’. Slot van de middag vormde de conference uitgesproken door IJsbrand van Tilburg.   

 

Top van de pagina

Informatie opvragen

Terug naar homepage