Opsporing verzocht / Questions

Openstaande vragen in het kader van het onderzoek naar de naamdragers Hogewoning  

(Hoogewoning - Hoogewooning - Hoogewoonink - Hoogevonink - Hoogevoonink)

10 Fb 2019

Please see USA and Brazil sections below

e-mail

Home

                                   Ga naar/go to:  Verenigde Staten/USA - BraziliŽ/Brazil/Brasil

Inlichtingen gevraagd over onderstaande personen (Nederland)

  

Teunis Hoogerwoningh

Gevraagd:

Ouders Teunis en alle overige relevante gegevens

S.1 Teunis Hoogerwoningh, jongeman van Rotterdam.

Huwde Kralingen 14 juli 1675 (ondertr. Rotterdam 30 juni) Neeltje Joseph, jongedochter van Montfoort.

Het paar kreeg op 13 juli 1675 attestatie naar Kralingen. Teunis woonde op de hoek van de Koestraat; Neeltje aan de nieuwe haven. Noch in Rotterdam, noch in Kralingen zijn voorzover bekend kinderen van dit echtpaar gedoopt.

Anthonij Hoogewoning

Gevraagd:

Doop-, trouw- en begraafgegevens.

Y.1. Anthonij Hoogewoning. Huwde ?

Kind:

  • 01. Maria, begr. Amsterdam 22 mrt. 1793.

De naam Anthonij Hogewoning duikt op in het begraafregister van het Westerkerkhof in Amsterdam van 22 mrt. 1793, waarin staat: 'Maria, dochter van Anthonij Hoogewoning, op de Elandsgracht, begraven met de baar voor 9 gulden'. Het is niet uitgesloten dat de aantekening onjuist is en dat er bijvoorbeeld 'Hoogeveen' had moeten staan.

Cornelis Hoogewooning

Gevraagd:

Huwelijksgegevens van Cornelis en Maria Bakker.

Gegevens over het overlijden van Elisabeth Magdalena Bongaerts.

Gegevens over Maria Bakker uit de periode 1795-1824.

Alle overige gegevens die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van deze kwestie.

Q.0.1. Cornelis Hoogewooning. Huwde (??) Maria Bakker, ventster, dienstbode, ged. 's-Gravenhage (Grote Kerk) 21 feb. 1779, overl. Amsterdam 15 aug. 1831, dr. van Frederik en Catharina van Eck.

Kind:

  • 01. Frederik Cornelis, geb. 's-Gravenhage 2 nov. 1800. Volgt Q.1.1

Toen Frederik Cornelis in 1817 voor militaire dienst werd gekeurd, gaf hij op dat zijn vader was overleden. Bij zijn huwelijk in 1824 werd zijn vader genoteerd als 'absent'. Maria Bakker was daarbij wel aanwezig. Zij en haar zoon verklaarden 'onder aanbod van ede' dat de vader van de bruidegom absent was. Blijkbaar wist de familie toen dat Cornelis in leven was (een overlijdensakte werd niet overlegd). Maria Bakker woonde bij haar overlijden in Amsterdam, bij haar zoon aan de Hoogte Kadijk. In de overlijdensakte van zijn moeder uit 1831 liet Frederik Cornelis optekenen 'geboren in Den Haag, dienstbode, gehuwd met Cornelis Hoogewooning, verder niets bekend'. Blijkbaar had hij nooit contact gehad met de familieleden van zijn moeder, die destijds in Den Haag woonden (gegevens bekend).

Om Tak-Q te plaatsten aan de Hogewoning-stamboom, dienen we te weten wie de ouders zijn van Cornelis. Uit de genealogie komen twee kandidaten in aanmerking, die in 1800 oud genoeg zijn om vader te kunnen zijn en nog in leven zijn in 1824/1831. De twee kandidaten zijn:

  • Cornelis, ged. Rijnsburg 1 jan 1774, overl. Amsterdam 20 mrt. 1850 (C 06.16a)
  • Cornelis, ged. Rijnsburg 3 nov. 1782, overl. Wassenaar 23 juli 1839 (D 06.21).

Van Cornelis 06.16a is bekend dat hij in 1800 in Den Haag verbleef. Hij hield daar een kind ten doop met Elisabeth Magdalena Bongaerts, de vrouw waarmee hij pas vijf jaar later in Amsterdam in ondertrouw ging. De doopinschrijvingen in Den Haag beperkten zich tot de namen van het kind, de ouders en de eventuele getuigen. Er werd niet aangetekend of de ouders getrouwd waren. Cornelis zou in 1800 zowel bij Maria Bakker als bij Elisabeth Bongaerts een kind verwekt kunnen hebben. Rond 1823 was een Cornelis Hoogewooning als tapper gevestigd te Amsterdam. Elisabeth Bongaerts woonde in 1830 in Den Haag.

Klaas Hogewoning

Gevraagd:

Doop-, trouw- en begraafgegevens.

T.1. Klaas Hogewoning, geb. ca. 1796.

De naam Klaas Hogewoning, oud 44 jaar, komt voor in de gegevens van de Volkstelling van 1840 op het adres Gasthuisstraat 45, Rijnsburg. Op dit adres staan verschillende volwassenen ingeschreven. Onzeker is of deze registratie betrouwbaar is. Wellicht is hier sprake van een verschrijving in de naam.

 

Inlichtingen gevraagd over onderstaande personen (Verenigde Staten)

 Information requested on the following persons (United States)

IOWA, MISSOURI

(Illinois, Nebraska, Wisconsin, Florida)

John Hogewoning

John Hoogewoning, geb. Ottumwa, Wapello County, Iowa (VS) 1876, zoon van Pieter Hogewoning en Henderijntje Oudshoorn.

John was vermoedelijk ongehuwd. Hij woonde in 1918 in Lincoln, Nebraska, daarna in Chicago en in 1945 in Madison, Wisconsin.

John Hoogewoning, b. Ottumwa, Wapello County, Iowa 1876, son of Pieter Hogewoning and Henderijntje Oudshoorn.

John probably never married. In 1918 he was living in Lincoln, Nebraska and later in Chicago. In 1945 he lived in Madison, Wisconsin.

 

Inlichtingen gevraagd over onderstaande personen (Zuid-Afrika)

 Information requested on the following persons (South-Afriva)

Pretoria / Gauteng

Samantha Hogewoning

Samantha Hogewoning, geb. omstreeks 1976. Werkzaam bij University of Pretoria. Samantha Hogewoning, born circa 1976. Works at the University of Pretoria.

 

Inlichtingen gevraagd over onderstaande personen (BraziliŽ)

 Information requested on the following persons (Brasil)

Curitiba, PARANA

Sergio Hoogevoonink    
Alda Hoogevoonink    
Lucas Hoogevoonink    
Christinne Hoogevonink de Camp    
     

 

 e-mail

Top

Home